Történetünk

Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2000-ben kezdte meg működését Veszprémben.
Iskolánk állami feladatokat ellátó magániskola, ahol valamennyi képzésünk államilag finanszírozott. Nappali tagozaton térítésmentes, esti tagozaton kedvezményes képzést biztosítunk tanulóink számára.
Szakképzésünk kiterjed a vendéglátás-idegenforgalom és a kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport szinte valamennyi szakmájára. Feladatunk, hogy olyan nyitott, innovatív szakembereket képezzünk, akik képesek rugalmasan alkalmazkodni a gazdasági és társadalmi változásokhoz, akik képesek elsajátítani az új technológiákat és az ahhoz kapcsolódó új technikát, illetve a megszerzett elméleti ismereteket a mindennapi életben is alkalmazni tudják.
Az Európai Uniós csatlakozásunkkal egyidejűleg kialakult egy egységes és szinte mindenki számára elérhető munkavállalói tér. Ezen új kihívásoknak csak akkor leszünk képesek megfelelni, ha ismereteinket képesek vagyunk egy új technológiai környezetre átalakítani, ha biztos szakmai nyelvtudással rendelkezünk és felismerjük az információ fontosságát a XXI. században.
Az Európai Uniós munkavállaláshoz nélkülözhetetlen szakmai nyelvtudás és a szakmai kompetencia hatékony fejlesztésére különböző nemzetközi pályázatok útján elnyert források adnak lehetőséget. A Comenius I. idegen nyelvi és a Leonardo mobilitási projektek keretein belül kialakított testvériskolai (ír, szlovák, német, olasz, spanyol) megállapodások alapján évente 60-70 tanulónk vehet részt külföldi gyakorlaton. Az ott eltöltött idő, az idegen nyelvi közeg, a gyakorlatok magas színvonala, igen kedvező tanulóink további fejlődésében.
A munkavállalók mobilitásának elősegítése érdekében a képzés során is kiemelt hangsúlyt fektetünk az általános és szakmai nyelvi felkészítésre.

A szakmaiság és a nyelvismeret mellett fontosnak tartjuk az informatikai ismeretek elsajátítását. Az oktató-nevelői munka presztízsét jól felkészült pedagógus és szakértői gárda biztosítja, akik figyelembe veszik a tanulók egyéni haladását, az egyéni kompetenciákat. Ehhez társul a kiváló és magas színvonalú tárgyi-technikai háttér, amely a színvonalas humán tevékenység kiszolgálója.

Tanulóink igényeinek megfelelően kollégiumi elhelyezést, valamint szervezett és kedvezményes diákétkeztetést biztosítunk, amelyet - az egészséges életmód és a korszerű táplálkozás igényének megfelelően - minden tanulónknak javasolt igénybe venni.

Reméljük, Ön is megtalálja szakmai érdeklődésének, felkészültségének, valamint ambíciójának a leginkább megfelelő képzési formát, és hamarosan tanulóink vagy hallgatóink között üdvözölhetjük.

Mayer Gyula

igazgató

Elérhetőségeink

Veszprémi SzC "SÉF" Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM 203 066),
H-8200 Veszprém, Halle u. 3.
Telefon:
+36 88/561-480,
+36 88/561-481
+36 88/569-880
Fax: 88/325-834
e-mail: sef@sef.hu

Jelentkezés

Telefonon: +36-88/561-480, +36-88/561-481
Faxon: +36-88/325-834
e-mailben: jelentkezes@sef.hu

Letölthető jelentkezési lap

Online jelentkezés